---2.7 Randomizer

Randomizer là block rẽ nhánh theo tỉ lệ chọn trước, được dùng để thực hiện A/B Testing hoặc Chia Coupon.

Giả sử như bạn đang kinh doanh nhà hàng, vào ngày 2/9 này bạn muốn tung một đợt khuyến mãi gồm 2 loại coupon giảm giá là 20% và 50% cho khách hàng của mình. Với 100 khách hàng đầu tiên, bạn chỉ muốn 10 người được nhận coupon 50, còn 90 người còn lại được nhận coupon 20 thì chúng ta sẽ tạo kịch bản như sau:

Block ti_le ra sẽ chia ra làm 2 nhánh: 10% nối với block coupon_50 và 90% nối với block coupon_10.

Chú ý tổng tỉ lệ luôn phải là 100%.