---10.2 Vip Card

Vip Card là thẻ thành viên hay thẻ giảm giá dùng trong Messenger, lợi ích của nó là giúp thương hiệu của bạn gây ấn tượng với khách hàng bằng thẻ thành viên, thẻ chúc mừng chuyên nghiệp.

Tưởng tượng như bạn mở một khóa học, và muốn tặng một số thành viên có tầm ảnh hưởng với cộng đồng một số thẻ vip, ưu tiên ngồi hàng ghế đầu thì rất tuyệt phải không nào?

Bước 1. Tạo Vip Card tại menu Tăng trưởng

Bước 2. Tạo các thông tin trong Vip Card

Bạn có thể cho hiển thị bất kỳ thuộc tính nào lên card, như họ tên, giới tính, ảnh cá nhân...Có thể thay đổi kích thước của card, màu chữ, vị trí...

Bước 3. Cài đặt hiển trị thông tin Vip Card

Có thể chèn thuộc tính vào vipcard (ví dụ {{full_name}}), tăng giảm cỡ chữ, căn chỉnh trái/phải/giữa theo chiều ngang (trục x) và chiều dọc (trục y). Ở ví dụ trên ta có kích cỡ vipcard là 600x360 nên chiều ngang sẽ là 600px và chiều dọc là 360px. Nếu muốn canh giữa chiều ngang thì ta sẽ điều chỉnh y=300 và chọn căn giữa.

Bước 4. Tạo kịch bản chứa Vip Card

Lưu ý nếu bạn đã có sắn khách hàng vào muốn gửi tặng vip card đến tất cả mọi người thì có thể tạo trong Broadcast:

Phải chọn Vip Card trong Tin nhắn của Bot.

Bước 5. Test và xem kết quả

https://m.me/223503528534838?ref=vipcard