3. Khách hàng

Công cụ quản lý khách hàng của AhaChat cực kỳ mạnh mẽ, bao gồm:

1. Tự động chuyển inbox cũ thành khách hàng đăng ký bot. 2. Tự động chuyển comment sau khi inbox thành khách hàng đăng ký bot. 3. Tự động quét số điện thoại và email từ inbox và comment của khách hàng. 3. Có thể gắn Thẻ cho khách hàng để phân loại và gửi tin nhắn marketing, bán hàng sau này. 4. Có thể gắn Chăm sóc cho khách hàng để gửi tin nhắn chăm sóc tự động. 5. Có thể xuất thông tin khách hàng ra file excel để quảng cáo lookalike trên facebook. 6. Có thể lọc khách hàng theo tên, tuổi, giới tính, ngày đăng ký, ngày tương tác, thẻ...