4. Live chat

Live chat là giao diện quản lý chat giống như Messenger. Tại đây có thể theo dõi lịch sử chat giữa bot và khách, đồng thời có thêm cửa sổ “Chờ nhân viên” để dễ dàng quản lý những người muốn chat với bạn.

1. Khi nào nên dùng Live chat?

Giao diện live chat

Không phải bất cứ lúc nào Bot cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, có những lúc người dùng mong muốn được chat với chính bạn hoặc nhân viên của bạn để hỏi thêm về mẫu mã, cách thức thanh toán đơn hàng thì lúc này bạn phải dùng đến Live chat để giao tiếp với khách hàng. 2. Dừng bot chờ nhân viên là gì?

Giao diện dừng bot chờ nhân viên

Đây là hành động dừng bot để chờ bạn/nhân viên vào chat với khách. Sau khi chat xong, bạn/nhân viên có thể click vào nhãn "Dừng bot chờ nhân viên" để bot hoạt động trở lại. Trường bạn quên hoặc không muốn click thì sau 24h kể từ lúc dừng, bot sẽ hoạt động trở lại.