---9.6 Messenger Ref Url

Tạo link chia sẻ blog, email hay mạng xã hội. Nếu người dùng click vào “Link” thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký bot.

Bước 1. Tạo Vip Card tại menu Tăng trưởng

Bước 2. Tạo Url dễ nhớ và chọn kịch bản khi khách bấm vào Url

Bước 3: Copy Url và gửi cho khách hàng (có thể nhúng vào website, email, landing page)