8. Cài đặt

1. Chung

Tại đây bạn có thể: 1. Tùy chỉnh tên bot, ngôn ngữ bot. 2. Tắt/mở bot theo thời gian hoạt động trong ngày. 3. Ẩn tất cả comment hoặc chỉ comment có chứa số điện thoại

2. Vai trò

Tại đây bạn có thể mời người dùng khác vào quản lí bot. Có 2 lợi người dùng: 1. Quản trị viên: Là người có toàn quyền với bot, có thể thay đổi cấu hình và kịch bản trả lời tự động. 2. Nhân viên: Chỉ có thể nhìn thấy danh sách khách hàng và live chat với khách.

3. Menu

Tại đây bạn có thể tạo tối đa 3 menu chính và 5 menu phụ. Mỗi menu được liên kết với url bên ngoài hoặc kịch bản trả lời tự động.

4. Thông báo

Tại đây bạn có thể tùy chỉnh thông báo lỗi khi người dùng nhập sai email, số điện thoại hay bỏ qua tùy chọn bắt buộc.