---10.8 Facebook Ads Standard

Với quảng cáo mặc định của Facebook thì sau khi người dùng nhấp vào "Gửi tin nhắn" sẽ nhận được các mẫu tin văn bản, hình ảnh, video thiết lập sẵn, và được kết nối vào bot của AhaChat.

Cụ thể, khi người dùng click vào "Gửi tin nhắn" sẽ ngay lập tức nhận được luồng tin nhắn bạn sẽ thiết lập sẵn từ trước thông qua AhaChat với nhiều tùy biến tin nhắn như nút bấm, hình ảnh, bộ sưu tập,..vv.v

Thiết lập chỉ với 2 bước đơn giản:

Bước 1: Tạo kịch bản quảng cáo trong

Vào menu Kịch bản từ khóa để tạo kịch bản quảng cáo

Khi tạo xong kịch bản hãy copy lại Bot ID để dùng cho Bước 2 tạo quảng cáo (ở đây bot id là 229209).

Bước 2: Tiến hành tạo quảng cáo gắn mã Bot ID

Bạn tiến hành tạo quảng cáo như bình thường, và chọn mục đích tiếp thị là "Tin nhắn" và bấm "Tiếp tục":

Chọn Tin nhắn là "Nhấp để mở Messenger":

Sau đó tiến hành xác định đối tượng, vị trí và ngân sách cho quảng cáo và chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn Bắt chuyện > Chỉnh sửa để điền nội dung quảng cáo

Tại ô số (4), copy bot id ở bước 1 vào (trong ví dụ này là 229209). Sau đó bấm vào Xem trước trong Messenger để xem kết quả.