Các nút bấm bị vô hiệu hóa trong inbox?

Nếu bạn vào inbox page và nhìn thấy thông báo bị vô hiệu hóa như thế này thì đừng lo lắng. Vì đây là quy định của facebook, còn trong inbox của cá nhân vẫn có thể nhấn vào bình thường.