Giải cứu hoàn đơn hay gửi thông báo hàng loạt bằng broadcast

Có một do gì đó khiến khách hàng của bạn không nhận được quà (quên nghe điện thoại, không muốn nhận nữa hay 1000 lý do nào đó..v..v) hay đơn giản là bạn muốn gửi một thông báo cho những khách sắp nhận được quà trong ngày hôm nay để chắc chắn tỉ lệ chốt cao hơn thì hãy sử dụng tính năng này.

Bước 1: Chuẩn bị 1 file sheet có chứa danh sách id khách hàng. Nếu bot đang chạy viral thì bạn sẽ copy danh sách id khách đã điền thông tin những không nhận hàng vì lý do nào đó.

Bước 2: Vào menu Broadcast để tạo (Ví dụ: Giải cứu hoàn đơn)

Bước 3: Tạo block GOOGLE SHEET

Bước 4: Xuất bản file sheet chứa thông tin khách hàng để gửi thông báo (Ví dụ: file sheet viral nhận quà)

Chọn tên sheet và định dạng csv (bắt buộc phải chọn đúng)

Có thể tham khảo video cách xuất bản sheet bên dưới:

Bước 5: Dán link trên vào block GOOGLE SHEET (được đặt tên là hoan_don)

Chọn "Cột tìm kiếm" là Messenger user id và "Giá trị tìm kiếm" là {{messenger_user_id}}

Chọn lưu tên cột, ví dụ là Địa chỉ và Thuộc tính {{Address}} (chú ý phải tạo trước thuộc tính để lưu)

Bước 6: Tạo block thong_bao để gửi thông báo đến khách hàng không nhận quà

Nối 2 block này lại với nhau.

Bước cuối cùng: Chọn Cài đặt > Thuộc tính > messenger user id, dán id danh sách khách hàng cần gửi vào đây. Chú ý tối đa là 500 ids mỗi lần gửi.

Lưu ý là id khách hàng phải là người từng chat với page thì broadcast mới được gửi đến. Bấm gửi và chờ kết quả.