Ko nhìn thấy page để tích hợp bot?

Dù bạn đang là quản trị của nhiều Fanpage (phải là quản trị viên nhé), vậy mà khi kết nối vào AhaChat lại chẳng thấy Fanpage nào để kết nối. Thì nguyên nhân là do bạn chưa cấp quyền cho ứng dụng “AhaChat” truy cập vào tất cả Fanpage của bạn.

Cách khắc phục:

Bước 1:

Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools và tìm app có tên “AhaChat” (nếu không thấy app bạn hãy thử truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=applications&ref=settings) và xóa app (bạn sẽ không bị mất bot nên hãy yên tâm):

Bước 2:

Truy cập https://ahachat.com và Đăng nhập lại!