Quét khách hàng từ khi lập page?

Với các nền tảng bot khác, bạn không thể làm được điều này nhưng với AhaChat thì điều này được thực hiện hoàn toàn tự động. Không những thế, tất cả những inbox vào page trước đây cũng sẽ tự động chuyển thành khách hàng đăng ký bot của AhaChat. Từ đó, bạn có thể gửi broadcast chăm sóc hay bán hàng đến tất cả các đối tượng này. Đối với những page thành lập đã lâu nhưng bây giờ mới tích hợp bot thì đây là một điều cực kỳ tuyệt vời vì có thể khai thác lại tệp khách hàng cũ chất lượng (những người từng inbox). Có một chú ý là với page nào nhiều inbox thì thời gian chuyển thành khách đăng ký bot sẽ hơi lâu một tí. Ví dụ như page có 10k inbox thì thời gian chuyển đổi có thể mất tầm 1h.

Sau đó bạn có thể dùng chức năng Gửi Broadcast để gửi tin nhắn thông báo đến tất cả khách hàng này.