Lưu từ chatbot vào google sheet?

Google sheet là một CMS cực kỳ mạnh để quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng. Thông thường nếu muốn lưu hoặc lấy dữ liệu từ sheet vào chatbot sẽ phải dùng bên thứ 3 như zapier hoặc ifttt. Cả hai cách này hoặc là tốn nhiều chi phí, hoặc là giới hạn dữ liệu. Cho nên chúng tôi đã phát triển AhaChat để thực hiện công việc này một cách rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

Cách 1: Sử dụng block GOOGLE SHEET (cách dễ nhất và nhanh nhất)

Bước 1: Tạo block googlesheet

Bước 2: Điền tên cột và giá trị

Chú ý là tên cột sẽ tự động tạo vào file sheet, còn giá trị bạn có thể điền thuộc tính của khách hàng ví dụ {{hoten}}, hoặc điền giá trị do người dùng nhập vào ví dụ {{ursp.hoten}}

Cách 2: Copy file sheet mẫu của AhaChat

Sau khi copy, bạn có thể thêm bao nhiêu cột tùy thích nhưng nhớ đặt tên cột là viết liền không dấu. Ví dụ: điện thoại thì sẽ đặt là dien_thoai

Lý do cần copy file này vì có chưa một số script tương thích với AhaChat

Bước 2: Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

Tại giao diện code, vào Run > Run function > setup.

Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn hãy đồng ý

Vào Public > Deploy as web app… và lựa chọn các thông số như hiện. Chú ý phải chọn Anyone, even anonymous để bất kỳ ai chat với bot thông tin cũng được lưu vào. Tại đây cũng copy link để dùng cho bước tiếp theo.

Bước 3: Vào https://ahachat.com để tạo bot. Có hướng dẫn đầy đủ tại đây.

Khi tạo kịch bản cho bot (ở hướng dẫn này tôi dùng Kịch bản từ khóa để có thể dùng lại cho những lần sau) sẽ tạo các hội thoại có tên trùng với cột trong sheet.

Gồm: ten, tuoi, dien_thoai, email, quan_he (thoi_gian thì không cần thiết vị sẽ tự động được lưu vào)

Tại hội thoại cuối cùng sẽ bật Tích hợp API để chèn thông tin vào sheet.