Sự khác nhau giữa FREE và PRO?

Tài khoản FREE có thể thu thập khách hàng không giới hạn? Vâng, chính xác.

Tài khoản FREE không hạn chế bất kỳ tính năng nào? Vâng, chính xác.

Vậy vì sao tôi nên nâng cấp lên PRO?

1. Để tạo sự chuyên nghiệp cho thương hiệu bằng cách xóa branding AhaChat. 2. Để tùy chỉnh tốc độ gửi broadcast mỗi phút cho nhân viên sale có thời gian chốt đơn. Ví dụ, có thể cài đặt gửi 50 broadcast hay 100 broadcast mỗi phút.