Tự động bật cửa số chat khi vào fanpage?

Tự động bật cửa số chat/messenger khi vào fanpage sẽ giúp page của bạn tăng tương tác rất nhanh. Từ đó giúp nâng cao cơ hội bán hàng của shop.

Bước 1: Tích hợp fanpage vào AhaChat

Để tự động bật cửa sổ chat thì tỉ lệ trả lời tin nhắn từ page đến người dùng phải nhanh và tích cực. Do đó bạn cần phải tích hợp page vào chatbot AhaChat.

Bước 2: Vào Fanpage > Cài đặt

Bước 3: Chọn Nhắn tin (Messenger). Chọn tick vào phần Prompt visitors to send messages (On)

Video hướng dẫn