Upload video/audio lên AhaChat

Chèn video vào chatbot rất hiệu quả đối với các sản phẩm, dịch vụ khách hàng cần xem ngay. Bạn không phải điều hướng họ ra web, hay youtube nữa gây gián đoạn quá trình mua hàng.

Chèn video vào chatbot rất hiệu quả đối với các sản phẩm, dịch vụ khách hàng cần xem ngay. Bạn không phải điều hướng họ ra web, hay youtube nữa gây gián đoạn quá trình mua hàng.

Lưu ý video của chúng ta nên có dung lượng khoảng 20MB. Có thể hơn nhưng sẽ load lên rất lâu , gây cảm giác khó chịu cho khách hàng.

Nếu video dài thì chúng ta phải chấp nhận hy sinh chất lượng video để tốc độ tải nhanh. Lời khuyên cho bạn nếu được chúng ta chỉ nên làm video ngắn dưới 1 phút và chất lượng HD. Hãy xem video để biết chi tiết cách làm. Có 2 cách upload video lên chatbot:

Cách 1. Upload video lên page hoặc tài khoản facebook, sau đó lấy link bỏ vào chatbot

Ví dụ với link video: https://www.facebook.com/ahachatter/videos/632746073878909/

Cách 2. Upload video lên dropbox, sau đó lấy link bỏ vào chatbot

Lưu ý video của chúng ta nên có dung lượng khoảng 20MB. Có thể hơn nhưng sẽ load lên rất lâu , gây cảm giác khó chịu cho khách hàng.

Nếu video dài thì chúng ta phải chấp nhận hy sinh chất lượng video để tốc độ tải nhanh. Lời khuyên cho bạn nếu được chúng ta chỉ nên làm video ngắn dưới 1 phút và chất lượng HD. Hãy xem video để biết chi tiết cách làm.

Bước 1: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Dropbox: https://www.dropbox.com/

Bước 2: Upload video/audio file (phải là mp3 hoặc mp4 và kích thước không quá 20MB)

Chú ý khi upload file lên facebook sẽ diễn ra quá trình transcoding trước, vì vậy có một số bạn upload file 20MB vẫn không thành công, nếu gặp trường hợp này vui lòng upload file nhỏ hơn.

Sau khi copy link sẽ có dạng thế này https://www.dropbox.com/s/ulc8wtsis77axe3/tut-create-bot-mini.mp4?dl=0

Bỏ chữ www.dropbox.com thay bằng dl.dropboxusercontent.com sẽ thành https://dl.dropboxusercontent.com/s/ulc8wtsis77axe3/tut-create-bot-mini.mp4

Bước 7: Vào block vào chọn Upload video

Bước 8: Đưa đường dẫn ở trên vào (ví dụ: https://dl.dropboxusercontent.com/s/ulc8wtsis77axe3/tut-create-bot-mini.mp4)

Bước 9: Test và xem kết quả