Tạo Vòng Quay May Mắn kết hợp Viral bằng AhaChat (phiên bản cũ)

Demo: https://m.me/223503528534838?ref=nhanquaspin

Tạo vòng quay may mắn (tên tiếng anh là spin prize) là một cách thức để thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn rất hiệu quả. Và đặc biệt nếu kết hợp với chatbot viral thì sẽ tạo ra một sự bùng nổ khách hàng cực tốt. Ví như sau khi A hết lượt quay thì sẽ xuất hiện hộp thoại để A chia sẻ cho B để cùng tham gia trò chơi quay nhận quà. Hoặc A muốn quay nhận quà thì phải chia sẻ cho B trước…

Nếu bạn vẫn chưa biết cách tạo chatbot viral trên AhaChat thì có thể đọc qua bài này để hiểu (hoặc lười hơn bạn có thể vào menu Bot mẫu để copy chabot viral)

Trong bài viết này mình sẽ viết hướng dẫn tạo vòng quay may mắn kết hợp với viral để nhận phần quà là những chiếc thẻ điện thoại trị giá 20k, 50k, 100k cho KH tiềm năng của bạn. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người tham gia sẽ được 3 lượt quay, nếu muốn thêm lượt thì phải mời bạn bè tham gia, và mỗi người bạn tham gia bạn sẽ được tặng thêm 1 lượt quay. Sau khi quay xong bạn có thể cung cấp tên và số điện thoại để nhân viên liên lạc trao thưởng.

Chú ý: Bạn có thể copy bot mẫu viral để có kịch bản này, sau đó chỉ cần sửa block spin_chaomung thành nội dung bạn mong muốn.

Bước 1: Copy file sheet từ AhaChat

Bạn phải copy file này chứ không được tạo file mới vì nó chứa công thức vòng quay may mắn. Ở đây có 2 file, 1 vòng quay đơn giản và 1 vòng quay pro. Bạn chỉ được copy 1 vòng quay thôi nhé. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19twGko6nuG-AVyY_HHWI8LwSPBpGN4fDKdBCHFcQPAs/copy (phiên bản đơn giản) --HOẶC-- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rXN8zIuwAMIOaenUVoBPY26PFXVDM3H2QXCBO97WZ6w/copy (phiên bản pro) — HOẶC — https://docs.google.com/spreadsheets/u/3/d/1vildB63A_HTuGSqemH7nMa21G20lJlCK1Hipc1mx-Uc/copy (phiên bản english)

  1. Sheet Prize (phải sửa sheet này): id: Phần thưởng lưu dưới dạng số, không trùng lặp. name: Phần thưởng hiển thị trên vòng quay. Chú ý nếu sửa thì viết trên cùng 1 dòng, không được xuống dòng. win_code: Code trúng thưởng, nếu điền code này hiểu rằng đó là giải thưởng. weight: Tỉ lệ quay trúng vào các phần thưởng, số càng nhỏ thì càng khó trúng. color: Màu sắc hiển thị trên vòng quay. Có thể tra mã màu ở đây https://sites.google.com/site/wwwcaotongvn/css ví dụ #FFFFFF là màu trắng. total: Số lượng phần thưởng, nếu quay hết số lượng này thì người sau sẽ không quay trúng được nữa. image: Có thể đính kèm hình ảnh vào phần thưởng để thu hút KH.

  2. Sheet Results (không được sửa sheet này): prize: Id phần thưởng, mỗi một lần quay thì id được lưu vào đây. turns: Số lần quay, ví dụ KH quay 5 lần thì turns=5. messenger_user_id: Id của KH lưu từ AhaChat. allow_turns: Cho phép quay bao nhiêu lần. name, phone, address, email: Lưu các thông tin KH sau khi quay xong.

  3. Sheet Settings (phải sửa sheet này): AHACHAT TOKEN: Vào menu Cài đặt để lấy broadcast api token dán vào. AHACHAT BOT ID: Vào kịch bản trò chơi để lấy bot id là số trên url. SPIN STARTING TURNS: Cài đặt số lượt quay lần đầu tiên khi KH chơi. AHACHAT SPIN KET QUA: Chọn block trong AhaChat để hiển thị thông báo. AHACHAT SPIN BONUS: Chọn block trong AhaChat để cộng thêm lượt chơi. BACKGROUND IMAGE: Hình nền vòng quay. BANNER IMAGE: Banner phía trên. ICON LEFT: Banner phía dưới bên trái. ICON RIGHT: Banner phía dưới bên phải.

Chú ý: sau khi tạo Kịch bản từ khóa xong, ta phải quay lại file này và sửa thông số AHACHAT TOKEN và AHACHAT BOT ID.

Bước 2: Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

Tại giao diện code, vào Public > Deploy as web app

Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn hãy đồng ý

Chú ý phải chọn Anyone, even anonymous để bất kỳ ai chat với bot thông tin cũng được lưu vào. Tại đây cũng copy link để dùng cho bước tiếp theo.

Bước 3: Tạo link webview cho google sheet

Webview chính là cách để hiển thị website trong messenger, ở đây mình tạo trò chơi này trên web nên cần phải tạo webview. Truy cập: https://link.ahachat.com/ Dán link ở bước 2 vào cũng với tên rút gọn: trong ví dụ này là vongquayv3

Bước 4: Vào https://ahachat.com để tạo kịch bản. Nếu bạn chưa biết tạo kịch bản thì xem hướng dẫn tại đây.

1. Vào menu Triển khai > Thêm tên miền https://link.ahachat.com để hiển thị webview

2. Bấm vào link này để copy kịch bản vòng quay mẫu https://ahachat.com/share-story-to-bot/8ecb418aa4ad0fdc87c3793c1d1bf6eaONvGXNIQwn61534

Giải thích mục đích của các block: b_kiemtra (THUỘC TÍNH): kiểm tra xem B tham gia trò chơi từ lời lời của A hay không. b_thongbao_a (JSON API): thông báo cho A biết là B đã tham gia. b_dathamgia (THUỘC TÍNH): set thuộc tính dathamgia của B là 1 (đã tham gia). spin_batdau: hiển thị nút bấm để tham gia trò chơi. spin_chaomung: hiển thị nút bấm để tham gia trò chơi hoặc chia sẻ. a_congdiem: A mời thành công B thì cộng cho A một lượt quay. spin_ketqua: Kiểm tra xem quay trúng phần thưởng hay không. nhan_qua: Hiển thị thông báo khi quay trúng phần thưởng. mmls: Hiển thị may mắn lần sau khi quay không trúng phần thưởng. hoten: xin thông tin họ tên KH. sodienthoai: xin thông tin số điện thoại KH. camon: cảm ơn KH đã cung cấp thông tin.

Bước 5: Tìm hiểu các block trong kịch bản vòng quay

1. Block b_kiemtra (không nên sửa)

Tại đây có 2 nhánh: nhánh 1 là khi KH lần đầu tham gia trò chơi, nhánh 2 là khi KH đã tham gia trò chơi rồi.

2. Block b_thongbao_a

Gọi broadcast api đến thông báo cộng điểm spin_bonus. Bạn sửa https://link.ahachat.com/vongquayv3 thành link bạn đã tạo tại Bước 3.

3. Block spin_bonus (không nên sửa)

Khi mời thành công 1 người chơi thì KH sẽ được thông báo cộng điểm.

4. Block b_dathamgia (không nên sửa)

Sau khi tham gia trò chơi thì sẽ set thuộc tính dathamgia của KH là 1.

5. Block spin_chaomung

CÙNG CHƠI NGAY và Chia Sẻ Lên FB ta dùng link https://m.me/{{page_id}}?ref=viral7.{{messenger_user_id}}

6. Block spin_ketqua (không nên sửa)

Cứ mỗi một lần quay sẽ hiện thị kết quả ra màn hình messenger.

7. Block camon

Cập nhật thông tin KH sau khi quay xong vào google sheet để liên lạc trao giải. Bạn sửa https://link.ahachat.com/vongquayv3 thành link bạn đã tạo tại Bước 3.

Bước 6: Vào kịch bản chào mừng để thêm chuyển tiếp kịch bản vòng quay

Sửa block dieukien trong Kịch bản chào mừng. Trong ví dụ này mình đang chạy 4 viral song song nên các bạn có thể bỏ qua viral1, viral2, viral6.

Bước 7: Quay lại file sheet copy ở bước 1 và sửa thông số AHACHAT TOKEN và AHACHAT BOT ID

Vào block bất kỳ trong kịch bản vòng quay may mắn, bấm vào biểu tưởng chữ (i) để copy 2 giá trị này vào file sheet Settings

Bước 8: Chuyển tiếp kịch bản vòng quay tại Kịch bản chào mừng

Sửa điều kiện tại Kịch bản chào mừng. Kiểm tra nếu ref link chứa link viral thì sẽ thêm +Hành động chuyển tiếp đến kịch bản viral.

Lưu ý: nếu muốn tắt chiến dịch thì xóa block điều kiện này đi nhé :D Ví dụ: https://m.me/223503528534838?ref=viral7.1654130551354087

Bước 9: Test xem kết quả