---9.9 Nhúng chatbot vào web

Đối với những bạn có website bán hàng hay blog thì nếu muốn thu hút thêm nhiều khách hàng vào phễu cũng như để trả lời tự động những câu hỏi của khách hàng thì có thể nhúng chatbot AhaChat vào đây.

Bước 1: Vào menu Cài đặt, thêm website vào ô tên miền (chú ý đừng xóa tên miền mặc định ahachat).

Bước 2: Tạo công cụ Customer Chat từ menu Tăng trưởng.

Đặt tên widget, lời chào và chọn kịch bản khi khách hàng bấm vào để chat với bot.

Bước 3: Lấy code để nhúng vào website hoặc wordpress

Bước 4: Vào website hoặc wordpress, mở file php hoặc html để chèn code vào (ở wordpress thì tìm file footer.php để sửa).

Bước 5: Lưu lại và xem kết quả.

Đối với những ai đang dùng ladipage thì chú ý đổi dòng code này:

đổi https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js
thành https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js

Xem hướng dẫn bằng video