---2.6 Smart Delay

Smart delay là cách dừng chờ thông minh trước khi điều hướng khách hàng đến block hoặc kịch bản tiếp theo. Chẳng hạn bạn muốn tạo một kịch bản trong đó hỏi về nhu cầu của khách hàng, sau đó chờ 1 phút bạn sẽ kiểm tra rằng khách hàng đã trả lời hay chưa. Nếu chưa thì có thể gắn Chăm sóc để bám đuổi, nếu có thì có thể dẫn đến kịch bản bán hàng đã thiết lập sẵn.

Bước 1: Tạo block Smart Delay

Bước 2: Chọn thời gian chờ (phút, giờ, ngày)

Tại đây bạn có thể thêm Điều kiện để rẽ nhánh tới kịch bản hay block bất kỳ mà mình muốn.

Bước 3: Nối đến các block hoặc kịch bản khác

Block Smart Delay có biểu tượng là hình chiếc đồng hồ.

Xem Video Demo